Khuyến mại inax 2020 giảm giá lên tới 40%

Bồn cầu
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN

-30%
16,430,000đ   11,500,000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN

-30%
18,630,000đ   13,040,000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN

-30%
16,100,000đ   11,270,000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN

-30%
20,750,000đ   14,530,000đ
Nắp rửa cơ INAX CW-S32VN

Nắp rửa cơ INAX CW-S32VN

-25%
2,870,000đ   2,152,500đ
Chậu rửa
Sen tắm
Sen tắm cây Inax BFV-1205S

Sen tắm cây Inax BFV-1205S

-37%
6,900,000đ   4,350,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-3415T

Sen tắm cây Inax BFV-3415T

-30%
11,770,000đ   8,240,000đ
Sen tắm Inax BFV-2013S

Sen tắm Inax BFV-2013S

-28%
2,810,000đ   2,010,000đ
Sen tắm Inax BFV-1403S-4C

Sen tắm Inax BFV-1403S-4C

-21%
4,160,000đ   3,280,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-70S

Sen tắm cây Inax BFV-70S

-20%
12,850,000đ   10,280,000đ
Sen tắm INAX BFV-1403S-7C

Sen tắm INAX BFV-1403S-7C

-20%
2,610,000đ   2,100,000đ
Sen tắm Inax BFV-1403S-8C

Sen tắm Inax BFV-1403S-8C

-17%
2,710,000đ   2,250,000đ
Sen tắm Inax BFV-1203S-4C

Sen tắm Inax BFV-1203S-4C

-15%
2,450,000đ   2,080,000đ
Sen tắm inax BFV-503S

Sen tắm inax BFV-503S

-15%
7,180,000đ   6,100,000đ
Sen tắm cây inax BFV-2015S

Sen tắm cây inax BFV-2015S

-15%
8,850,000đ   7,520,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-515S

Sen tắm cây Inax BFV-515S

-15%
16,370,000đ   13,910,000đ
Sen tắm Inax BFV-17-4C

Sen tắm Inax BFV-17-4C

-15%
1,200,000đ   1,020,000đ
Sen tắm Inax BFV-1103S-4C

Sen tắm Inax BFV-1103S-4C

-15%
2,000,000đ   1,700,000đ
Sen tắm Inax BFV-223S

Sen tắm Inax BFV-223S

-15%
3,550,000đ   3,020,000đ
Sen tắm Inax BFV-113S

Sen tắm Inax BFV-113S

-15%
4,690,000đ   3,990,000đ
Sen tắm Inax BFV-1203S

Sen tắm Inax BFV-1203S

-15%
2,150,000đ   1,830,000đ
Sen tắm inax BFV-1113S-4C

Sen tắm inax BFV-1113S-4C

-10%
2,060,000đ   1,850,000đ
Sen tắm Inax BFV-2003S

Sen tắm Inax BFV-2003S

-10%
3,180,000đ   2,860,000đ
Sen tắm Inax BFV-1113S-8C

Sen tắm Inax BFV-1113S-8C

-10%
2,420,000đ   2,180,000đ
Sen tắm inax BFV-1113S-7C

Sen tắm inax BFV-1113S-7C

-10%
2,320,000đ   2,090,000đ
Sen tắm Inax BFV-1103S

Sen tắm Inax BFV-1103S

1,820,000đ   1,729,000đ
Vòi chậu
Vòi chậu Inax LFV-17P

Vòi chậu Inax LFV-17P

-26%
830,000đ   618,000đ
Vòi chậu Inax LFV-6012S

Vòi chậu Inax LFV-6012S

-20%
4,380,000đ   3,500,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1201S-1

Vòi chậu Inax LFV-1201S-1

-15%
1,980,000đ   1,680,000đ
Vòi chậu Inax LFV-221S

Vòi chậu Inax LFV-221S

-15%
2,710,000đ   2,300,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5012S

Vòi chậu Inax LFV-5012S

-15%
4,370,000đ   3,710,000đ
Vòi chậu Inax LFV-111S

Vòi chậu Inax LFV-111S

-15%
3,380,000đ   2,870,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1101S-1

Vòi chậu Inax LFV-1101S-1

-15%
1,660,000đ   1,410,000đ
Vòi chậu Inax LFV-402S

Vòi chậu Inax LFV-402S

-15%
3,320,000đ   2,820,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5012SH

Vòi chậu Inax LFV-5012SH

-15%
5,780,000đ   4,910,000đ
Vòi chậu Inax LFV-7100SH

Vòi chậu Inax LFV-7100SH

-15%
5,850,000đ   4,970,000đ
Vòi chậu Inax LFV-222S

Vòi chậu Inax LFV-222S

-15%
2,460,000đ   2,090,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5010S

Vòi chậu Inax LFV-5010S

-15%
8,580,000đ   7,290,000đ
Vòi chậu Inax LFV-112SH

Vòi chậu Inax LFV-112SH

-15%
4,000,000đ   3,400,000đ
Vòi chậu Inax LFV-6012SH

Vòi chậu Inax LFV-6012SH

-15%
4,940,000đ   4,200,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5102S

Vòi chậu Inax LFV-5102S

-15%
8,830,000đ   7,510,000đ
Vòi chậu Inax LFV-502SH

Vòi chậu Inax LFV-502SH

-15%
5,830,000đ   4,960,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1401S

Vòi chậu Inax LFV-1401S

-15%
1,810,000đ   1,540,000đ
Vòi chậu Inax LFV-112S

Vòi chậu Inax LFV-112S

-15%
3,020,000đ   2,570,000đ
Vòi chậu Inax LFV-502S

Vòi chậu Inax LFV-502S

-15%
4,030,000đ   3,430,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1402S

Vòi chậu Inax LFV-1402S

-15%
1,680,000đ   1,430,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Vòi chậu Inax LFV-1402SH

-15%
2,160,000đ   1,840,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1101SP-1

Vòi chậu Inax LFV-1101SP-1

-14%
1,730,000đ   1,480,000đ
Vòi chậu Inax LFV-13BP

Vòi chậu Inax LFV-13BP

-14%
1,190,000đ   1,026,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1112S

Vòi chậu Inax LFV-1112S

-10%
1,470,000đ   1,320,000đ
Vòi chậu Inax LFV-2002S

Vòi chậu Inax LFV-2002S

-10%
2,080,000đ   1,870,000đ
Vòi chậu Inax LFV-8000S

Vòi chậu Inax LFV-8000S

-10%
4,280,000đ   3,850,000đ
Vòi chậu Inax LFV-8000SH2

Vòi chậu Inax LFV-8000SH2

-10%
5,020,000đ   4,520,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1111S

Vòi chậu Inax LFV-1111S

-10%
1,710,000đ   1,540,000đ
Vòi chậu Inax LFV-2012SH

Vòi chậu Inax LFV-2012SH

-10%
3,120,000đ   2,810,000đ
Phụ kiện
Vòi xịt Inax CFV-102A

Vòi xịt Inax CFV-102A

-24%
350,000đ   265,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102M

Vòi xịt Inax CFV-102M

-16%
450,000đ   380,000đ
Vòi bếp
Vòi bếp Inax SFV-2011S

Vòi bếp Inax SFV-2011S

-15%
2,370,000đ   2,010,000đ
Vòi bếp Inax SFV-29

Vòi bếp Inax SFV-29

-15%
1,520,000đ   1,290,000đ
Vòi bếp Inax SFV-30

Vòi bếp Inax SFV-30

-15%
1,660,000đ   1,410,000đ
Vòi bếp Inax SFV-1013SX

Vòi bếp Inax SFV-1013SX

-15%
4,210,000đ   3,580,000đ
Vòi bếp Inax SFV-212S

Vòi bếp Inax SFV-212S

-10%
3,060,000đ   2,750,000đ
Vòi bếp Inax SFV-21

Vòi bếp Inax SFV-21

-10%
1,390,000đ   1,250,000đ
Vòi bếp Inax SFV-112S

Vòi bếp Inax SFV-112S

-10%
3,110,000đ   2,800,000đ
Vòi bếp Inax SFV-17

Vòi bếp Inax SFV-17

-10%
840,000đ   760,000đ
Combo Vòi chậu+ Sen tắm