Khuyến mại inax 2020 giảm giá lên tới 40%

Bồn cầu
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN

-30%
15,630,000đ   10,941,000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN

-30%
15,950,000đ   11,170,000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN

-29%
20,150,000đ   14,210,000đ
Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN

Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN

-29%
18,090,000đ   12,843,900đ
Nắp rửa cơ INAX CW-S32VN

Nắp rửa cơ INAX CW-S32VN

-20%
2,730,000đ   2,180,000đ
Chậu rửa
Sen tắm
Sen tắm cây Inax BFV-1205S

Sen tắm cây Inax BFV-1205S

-37%
6,900,000đ   4,350,000đ
Sen tắm cây inax BFV-915S

Sen tắm cây inax BFV-915S

-33%
12,120,000đ   8,150,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-3415T

Sen tắm cây Inax BFV-3415T

-30%
11,430,000đ   8,000,000đ
Sen tắm Inax BFV-1403S-8C

Sen tắm Inax BFV-1403S-8C

-17%
2,630,000đ   2,180,000đ
Sen tắm INAX BFV-1403S-7C

Sen tắm INAX BFV-1403S-7C

-17%
2,530,000đ   2,100,000đ
Sen tắm thường Inax BFV-5013S

Sen tắm thường Inax BFV-5013S

-15%
11,640,000đ   9,890,000đ
Sen tắm cây inax BFV-515S

Sen tắm cây inax BFV-515S

-15%
16,370,000đ   13,910,000đ
Sen tắm cây inax BFV-2015S

Sen tắm cây inax BFV-2015S

-15%
8,430,000đ   7,170,000đ
Sen tắm inax BFV-1113S-4C

Sen tắm inax BFV-1113S-4C

-10%
2,000,000đ   1,800,000đ
Sen tắm Inax BFV-1113S-8C

Sen tắm Inax BFV-1113S-8C

-10%
2,350,000đ   2,120,000đ
Sen tắm inax BFV-1113S-7C

Sen tắm inax BFV-1113S-7C

-10%
2,250,000đ   2,030,000đ
Vòi chậu
Vòi chậu Inax  LFV-6012S

Vòi chậu Inax LFV-6012S

-20%
4,170,000đ   3,340,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1201S-1

Vòi chậu Inax LFV-1201S-1

-15%
1,980,000đ   1,680,000đ
Vòi chậu Inax LFV-221S

Vòi chậu Inax LFV-221S

-15%
2,580,000đ   2,190,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5012S

Vòi chậu Inax LFV-5012S

-15%
4,370,000đ   3,710,000đ
Vòi chậu Inax LFV-222S

Vòi chậu Inax LFV-222S

-15%
2,390,000đ   2,030,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1101S-1

Vòi chậu Inax LFV-1101S-1

-15%
1,660,000đ   1,410,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5102S

Vòi chậu Inax LFV-5102S

-15%
8,570,000đ   7,280,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5012SH

Vòi chậu Inax LFV-5012SH

-15%
5,780,000đ   4,910,000đ
Vòi chậu Inax LFV-7100SH

Vòi chậu Inax LFV-7100SH

-15%
5,850,000đ   4,970,000đ
Vòi chậu Inax LFV-5010S

Vòi chậu Inax LFV-5010S

-15%
8,580,000đ   7,290,000đ
Vòi chậu Inax LFV-112SH

Vòi chậu Inax LFV-112SH

-15%
4,000,000đ   3,400,000đ
Vòi chậu Inax LFV-6012SH

Vòi chậu Inax LFV-6012SH

-15%
4,800,000đ   4,080,000đ
Vòi chậu Inax LFV-502SH

Vòi chậu Inax LFV-502SH

-15%
5,830,000đ   4,960,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1401S

Vòi chậu Inax LFV-1401S

-15%
1,810,000đ   1,540,000đ
Vòi chậu Inax LFV-402S

Vòi chậu Inax LFV-402S

-15%
3,220,000đ   2,740,000đ
Vòi chậu Inax LFV-111S

Vòi chậu Inax LFV-111S

-15%
3,220,000đ   2,740,000đ
Vòi chậu Inax LFV-112S

Vòi chậu Inax LFV-112S

-15%
3,020,000đ   2,570,000đ
Vòi chậu Inax LFV-502S

Vòi chậu Inax LFV-502S

-15%
4,030,000đ   3,430,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1402S

Vòi chậu Inax LFV-1402S

-15%
1,680,000đ   1,430,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Vòi chậu Inax LFV-1402SH

-15%
2,160,000đ   1,840,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1101SP-1

Vòi chậu Inax LFV-1101SP-1

-14%
1,730,000đ   1,480,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1111S

Vòi chậu Inax LFV-1111S

-10%
1,660,000đ   1,490,000đ
Vòi chậu Inax LFV-2002S

Vòi chậu Inax LFV-2002S

-10%
2,080,000đ   1,870,000đ
Vòi chậu Inax LFV-8000s

Vòi chậu Inax LFV-8000s

-10%
4,160,000đ   3,740,000đ
Vòi chậu Inax LFV-8000SH2

Vòi chậu Inax LFV-8000SH2

-10%
4,870,000đ   4,380,000đ
Vòi chậu Inax LFV-2012SH

Vòi chậu Inax LFV-2012SH

-10%
3,030,000đ   2,730,000đ
Vòi chậu Inax LFV-1112S

Vòi chậu Inax LFV-1112S

-10%
1,430,000đ   1,290,000đ
Vòi chậu Inax LFV-13BP

Vòi chậu Inax LFV-13BP

1,080,000đ   1,026,000đ
Phụ kiện
Vòi xịt Inax CFV-102M

Vòi xịt Inax CFV-102M

-15%
440,000đ   374,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102A

Vòi xịt Inax CFV-102A

-15%
340,000đ   290,000đ
Vòi bếp
Vòi bếp Inax SFV-30S

Vòi bếp Inax SFV-30S

-15%
1,580,000đ   1,340,000đ
Vòi bếp Inax SFV-2011S

Vòi bếp Inax SFV-2011S

-15%
2,370,000đ   2,010,000đ
Vòi bếp Inax SFV-29

Vòi bếp Inax SFV-29

-15%
1,450,000đ   1,230,000đ
Vòi bếp Inax SFV-1013SX

Vòi bếp Inax SFV-1013SX

-15%
4,210,000đ   3,580,000đ
Vòi bếp Inax SFV-21

Vòi bếp Inax SFV-21

-10%
1,260,000đ   1,130,000đ
Vòi bếp Inax SFV-212S

Vòi bếp Inax SFV-212S

-10%
3,060,000đ   2,750,000đ
Vòi bếp Inax SFV-17

Vòi bếp Inax SFV-17

-10%
800,000đ   720,000đ
Vòi bếp Inax SFV-112S

Vòi bếp Inax SFV-112S

-10%
3,110,000đ   2,800,000đ
Combo Vòi chậu+ Sen tắm