Showroom Thiết bị vệ sinh INAX Hải Linh - chính hãng - báo giá tốt

Bộ Combo

Combo 1: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 2: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 3: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 4: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 5: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 6: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 7: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 8: Thiết bị vệ sinh Inax

Khuyen mai chao he 2018

-37%

5,310,000 đ    8,390,000 đ

-38%

9,100,000 đ    14,610,000 đ

-39%

9,130,000 đ    14,910,000 đ

-40%

11,380,000 đ    18,830,000 đ

-41%

10,060,000 đ    16,910,000 đ

-23%

5,930,000 đ    7,680,000 đ

-23%

8,860,000 đ    11,520,000 đ

-18%

7,360,000 đ    8,940,000 đ

-19%

7,080,000 đ    8,790,000 đ

-21%

9,250,000 đ    11,740,000 đ

-19%

7,800,000 đ    9,650,000 đ

-20%

7,800,000 đ    9,750,000 đ

-19%

4,990,000 đ    6,180,000 đ

Chậu rửa inax

-21%

2,745,000 đ    3,460,000 đ

-10%

1,728,000 đ    1,930,000 đ

-10%

1,548,000 đ    1,720,000 đ

-17%

1,825,000 đ    2,210,000 đ

-9%

1,111,000 đ    1,220,000 đ

-13%

2,752,000 đ    3,160,000 đ

-14%

1,591,000 đ    1,850,000 đ

Sen vòi Inax

-30%

1,330,000 đ    1,910,000 đ

-30%

2,030,000 đ    2,880,000 đ

-33%

2,660,000 đ    3,970,000 đ

-22%

1,475,000 đ    1,890,000 đ

-21%

1,340,000 đ    1,700,000 đ

-27%

1,790,000 đ    2,460,000 đ

-26%

2,260,000 đ    3,070,000 đ

-27%

1,670,000 đ    2,280,000 đ

-24%

1,555,000 đ    2,050,000 đ

-26%

1,715,000 đ    2,330,000 đ

-31%

1,800,000 đ    2,600,000 đ

-28%

2,330,000 đ    3,220,000 đ

-37%

2,420,000 đ    3,850,000 đ

-57%

3,570,000 đ    8,250,000 đ

-48%

4,460,000 đ    8,660,000 đ

-40%

7,660,000 đ    12,820,000 đ

-34%

4,420,000 đ    6,700,000 đ

-31%

5,530,000 đ    8,030,000 đ

-37%

7,300,000 đ    11,540,000 đ

-38%

9,740,000 đ    15,590,000 đ

-41%

17,615,000 đ    30,010,000 đ

-34%

12,227,000 đ    18,480,000 đ

-26%

10,348,000 đ    13,970,000 đ

-31%

19,862,000 đ    28,750,000 đ

-28%

9,393,000 đ    13,060,000 đ

-29%

6,573,000 đ    9,210,000 đ

-30%

5,110,000 đ    7,290,000 đ

-28%

4,685,000 đ    6,530,000 đ

 

SHOWROOM HẢI LINH NƠI HỘI TỤ CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG