Vòi sen bồn tắm Inax

9,890,000đ   11,640,000đ
21,565,000đ   22,700,000đ