Các loại vòi khác của Inax chính hãng - giá ưu đãi

290,000đ   340,000đ
370,000đ   440,000đ
788,500đ   830,000đ
731,500đ   770,000đ
798,000đ   840,000đ
1,168,500đ   1,230,000đ