Các loại vòi khác của Inax chính hãng - giá ưu đãi

290,000đ   340,000đ
374,000đ   440,000đ
864,000đ   910,000đ
864,000đ   910,000đ
770,000đ   810,000đ
788,000đ   830,000đ
732,000đ   770,000đ
798,000đ   840,000đ
1,168,000đ   1,230,000đ
 

Sản phẩm bán chạy

Vòi xịt Inax CFV-102A

Vòi xịt Inax CFV-102A

340,000 290,000

Vòi xịt Inax CFV-102M

Vòi xịt Inax CFV-102M

440,000 374,000

Vòi xịt CFV-105MP

Vòi xịt CFV-105MP

910,000 864,000

Vòi xịt CFV-105MM

Vòi xịt CFV-105MM

910,000 864,000

Vòi Inax LF-7R-13

Vòi Inax LF-7R-13

770,000 732,000

Vòi Inax LF-16-13

Vòi Inax LF-16-13

830,000 788,000