COMBO thiết bị vệ sinh Inax chính hãng giá rẻ nhất Hà Nội 2020

Banne chương trình combo


Combo Bồn Cầu C-117VA

combo bồn cầu inax c-117va


Combo 1

 Bao gồm :

Giá NY : 6.280.000 Đ
Giá KM: 5.470.000 Đ
13%

Combo 2

 Bao gồm :

Giá NY : 6.050.000 Đ
Giá KM: 5.280.000 Đ
13%

Combo 3

 Bao gồm :

Giá NY : 3.330.000 Đ
Giá KM: 3.000.000 Đ
10%

Combo 4

 Bao gồm :

Giá NY : 2.830.000 Đ
Giá KM: 2.540.000 Đ
10%

Combo Bồn Cầu C-108VA

combo C-108


Combo 5

 Bao gồm :

Giá NY : 6.470.000 Đ
Giá KM: 5.640.000 Đ
13%

Combo 6

 Bao gồm :

Giá NY : 6.490.000 Đ
Giá KM: 5.660.000 Đ
13%

Combo 7

 Bao gồm :

Giá NY : 6.,820.000 Đ
Giá KM: 5.940.000Đ
13%

Combo 8

 Bao gồm :

Giá NY : 6.590.000 Đ
Giá KM: 5.750.000 Đ
13%

Combo Bồn Cầu C-306VA

combo c -306


Combo 9

 Bao gồm :

Giá NY : 6.840.000 Đ
Giá KM: 5.975.000 Đ
13%

Combo 10

 Bao gồm :

Giá NY : 6.900.000 Đ
Giá KM: 6.035.000 Đ
13%

Combo 11

 Bao gồm :

Giá NY : 6.610.000 Đ
Giá KM: 5.785.000 Đ
12%

Combo 12

 Bao gồm :

Giá NY : 6.670.000 Đ
Giá KM: 5.845.000 Đ
12%

Combo bồn cầu C-504VAN

Combo c 504


Combo 13

 Bao gồm :

Giá NY : 7.160.000 Đ
Giá KM: 6.125.000 Đ
14%

Combo 14

 Bao gồm :

Giá NY : 7.390.000 Đ
Giá KM: 6.315.000 Đ
15%

Combo 15

 Bao gồm :

Giá NY : 7.450.000 Đ
Giá KM: 6.375.000 Đ
14%

Combo 16

 Bao gồm :

Giá NY : 7.780.000 Đ
Giá KM: 6.665.000 Đ
14%

Combo 17

 Bao gồm :

Giá NY : 7.450.000 Đ
Giá KM: 6.130.000 Đ
18%

Combo 18

 Bao gồm :

Giá NY : 7.690.000 Đ
Giá KM: 6.325.000 Đ
17%