Sản Phẩm

Bộ Combo

Combo 1: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 2: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 3: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 4: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 5: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 6: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 7: Thiết bị vệ sinh Inax
Combo 8: Thiết bị vệ sinh Inax

Khuyen mai chao he 2018

-15%

12,480,000 đ    14,610,000 đ

-11%

13,270,000 đ    14,910,000 đ

-11%

16,788,000 đ    18,830,000 đ

-16%

14,204,000 đ    16,910,000 đ

-14%

6,605,000 đ    7,680,000 đ

-10%

8,020,000 đ    8,940,000 đ

-12%

7,720,000 đ    8,790,000 đ

Chậu rửa inax

-21%

2,745,000 đ    3,460,000 đ

-10%

1,728,000 đ    1,930,000 đ

-10%

1,548,000 đ    1,720,000 đ

-17%

1,825,000 đ    2,210,000 đ

-9%

1,111,000 đ    1,220,000 đ

-13%

2,752,000 đ    3,160,000 đ

-14%

1,591,000 đ    1,850,000 đ

Sen vòi Inax

-11%

1,700,000 đ    1,910,000 đ

-11%

2,558,000 đ    2,880,000 đ

-16%

3,340,000 đ    3,970,000 đ

-16%

1,590,000 đ    1,890,000 đ

-17%

1,418,000 đ    1,700,000 đ

-10%

2,214,000 đ    2,460,000 đ

-7%

2,864,000 đ    3,070,000 đ

-10%

2,055,000 đ    2,280,000 đ

-19%

1,668,000 đ    2,050,000 đ

-20%

1,870,000 đ    2,330,000 đ

-8%

2,382,000 đ    2,600,000 đ

-9%

2,924,000 đ    3,220,000 đ

-13%

7,185,000 đ    8,250,000 đ

-13%

7,531,000 đ    8,660,000 đ

-14%

11,057,000 đ    12,820,000 đ

-15%

5,678,000 đ    6,700,000 đ

-13%

6,947,000 đ    8,030,000 đ

-19%

9,320,000 đ    11,540,000 đ

-20%

12,524,000 đ    15,590,000 đ

-41%

17,615,000 đ    30,010,000 đ

-34%

12,227,000 đ    18,480,000 đ

-26%

10,348,000 đ    13,970,000 đ

-31%

19,862,000 đ    28,750,000 đ

-28%

9,393,000 đ    13,060,000 đ

-29%

6,573,000 đ    9,210,000 đ

-30%

5,110,000 đ    7,290,000 đ

-28%

4,685,000 đ    6,530,000 đ

 

SHOWROOM HẢI LINH NƠI HỘI TỤ CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG