Sen tắm thường Inax

-10%

3,320,000 đ   3,690,000 đ

-5%

1,680,000 đ   1,770,000 đ

-15%

5,270,000 đ   6,200,000 đ

-22%

1,790,000 đ   2,295,000 đ

-5%

1,930,000 đ   2,020,000 đ