Các loại vòi khác của Inax

-4%

260,000 đ   270,000 đ

-6%

340,000 đ   360,000 đ

-3%

730,000 đ   750,000 đ

-3%

730,000 đ   750,000 đ

-5%

620,000 đ   650,000 đ

-5%

650,000 đ   680,000 đ

-5%

950,000 đ   995,000 đ